Khi sử dụng iPhone/iPod hẳn nhiều người dùng rất dễ dàng để xóa một ảnh trong thư mục Camera Roll của ứng dụng Photos mặc định nhưng nếu muốn xóa ảnh của những albums/thư mục không có biểu tượng xóa như thư mục Photo Library ( thường xuất hiện sau khi nâng cấp điện thoại / sync/ mua điện thoại đã xài rồi...) thì phải làm thế nào đây ?

Hướng dẫn xử lý

Bước 1: Sao lưu (backup) tất cả ảnh trên iphone và máy tính bằng cách

Với máy Mac:

Kết nối iPhone vào Mac, trên hộp thoại nhảy ra (Image Capture) chọn import All hoặc Download All --> Ảnh thường được lưu mặc định vào Finder/Places/"User"=tài khoản đang dùng máy Mac/Pictures.

Với Windows:

Kết nối iPhone với Win, vào My computer tìm iPhone khi đó xuất hiện như một camera chụp hình thông thường, click vào và chọn hình để copy hay move vào thư mục mong muốn.

* Cũng có thể sync Photos thông qua iTunes để lưu ảnh vào máy tính.

Bước 2: Tạo một thư mục rỗng (Empty Folder) trên máy tính, đặt tên gì cũng được nhưng nên đặt tên thư mục là Empty luôn cho đỡ nhầm lẫn.

Bước 3: Kết nối iPhone với máy tính, khởi động iTunes , click vào tên iphone của mình trong mục Devices bên trái rồi click mục Photos hiện ra bên phải.

Bước 4: Đánh dấu vào check box "Sync Photos from" nếu ô vuông này chưa được đánh dấu, sau đó click vào hộp danh sách của dòng này để chọn mục "choose folder..." trỏ đường dẫn tới thư mục Empty đã chọn, click Open để chọn thư mục này sau đó click Apply để tiến hành sync iTunes với iPhone bằng thư mục rỗng này.Để nhanh chóng khi quá trình sync đanh backing up bạn có thể nhấn dấu " x " của thanh tiến trình sync để bỏ qua bước sao lưu, chuyển luôn bước sync dữ liệu. Khi quá trình Sync hoàn tất, thư mục Photo Library đã bị xóa.

Bước 5: Khi kiểm tra trên iPhone chỉ còn thư mục Camera Roll. Ở lần sync Photos sau này bạn chuyển lại thư mục sync trong iTunes/Photos/sync Photos from bằng thư mục Pictures mặc định.

Finish.