3.10 In không dây trực tiếp từ iPhone, iPad, iPod (Airprint)

Bình thường in từ iPhone, iPad bằng tính năng Airprint chỉ thực hiện được với các máy in hỗ trợ tính năng này (đối tác của Apple). Tuy nhiên nếu đang sở hữu một máy in bình thường kết nối với Airport Express và bạn muốn in trực tiếp bức ảnh mới chụp từ iPhone hay bức email báo giá từ iPad ... thì thực hiện như sau.

Bước 1: Cài đặt phần mềm Airprint Activator

Chạy trên Mac OS X ( 10.5, 10.6, 10.7)

Bước 2: Chạy ứng dụng này, chuyển trạng thái Activator sang ONBước 3: Chạy System Preferences/ Print & Fax

Đánh dấu chọn vào "Sharing this printer on the network"Click "Sharing Preferences" chọn máy in muốn cho phép in qua mạng sau đó đánh dấu chọn vào mục "Printer sharing"Finish. Khi in mail từ iPhone nhấn Print/Select Printer bạn sẽ không còn thấy thông báo đáng ghét "No Airprint Printers Found" nữa thay vào đó là máy in đã được lựa chọn.

* Khi không dùng tính năng này nữa thì OFF Activator Airprint bỏ tính năng Sharing Printer đi để hệ thống hoạt động bình thường như ban đầu (chỉ in bằng máy tính).

* Ứng dụng aparedir đi kèm trong bộ cài đặt sử dụng để lách Fire Wall của Mac OS nếu nó đang được sử dụng